HIDOMO ascensor hidràulic.

 

 

L'ascensor hidràulic  HIDOMO és un ascensor domèstic, tipus Homelift, és una opció pràctica per superar les barreres arquitectòniques i millorar la qualitat de vida de les persones.

 

Adaptable a tot tipus d’espais, habitatges particulars, petites comunitats de veïns, espais públics i d’altres aplicacions.

 

El seu funcionament amb grup hidràulic garanteix un desplaçament molt confortable i a l’hora molt segur, ja que disposa de diversos sistemes de seguretat, aplicats segons les més estrictes normes vigents.

 

 

Els seus principals sistemes de seguretat inclouen:

 

Sistema de paracaigudes, bateria d’emergència (per que en cas de tall del subministrament elèctric, l’ascensor pugui anar fins la planta baixa i sortir de la cabina amb total seguretat), llum d’emergència a cabina, polsador d’alarma i sistema de comunicació telefònica.

 

 

 

 

L’ascensor HIDOMO es pot instal·lar en buits d’obra o en estructura autoportant.

 

En el buc d’obra, les guies s’instal·len suportades directament a la paret interior prevista.

 

Entre les guies va situat el pistó hidràulic.

 

L’opció autoportant, es tracta d’una estructura metàl·lica calculada per suportar ella mateixa totes les càrregues de l’ascensor.

 

Té diferents acabats, vidre transparent, vidre glass, xapa pintada i xapa perforada.

 

 

 

AVANTATGES PRINCIPALS:

 

- Fabricació a mida.

 

- Terra vinílic antilliscant o Silestone.

 

- Polsador d’alarma.

 

- Il·luminació temporitzada.

 

- Panells modulars.

 

- Diversitat d'acabats.

 

- Botonera horitzontal o vertical.

 

- Dispositius de comandament amb il·luminació i Braille.

 

- Telèfon a la cabina.

 

 

 

FITXA TÈCNICA:

 

- Tensió 230V AC.

- Consum 2,5 kw.

- Velocitat 0,15 m/seg - 9 m/min.

- Mides, mínimes 78 x 75 cm, màximes 115 x 145 cm.

- Parades 8 parades i 17,5 m recorregut.

- Càrrega màxima 400 kg.

- Recorregut màxim 17,5 m.

- Tracció hidràulica.

- Fossat mínim 200 mm.

- Instal·lació amb buc d’obra o estructura autoportant.

- Porta interior BUS, portes automàtiques o barrera fotoelèctrica.

- Porta exterior, porta automàtica o semiautomàtica.

- Central hidràulica de dos velocitats.

- Baixada a planta baixa automàtica al marxar la llum.

- Conformitat amb Directiva de Màquines 2006/42/CE i UNE-EN 81-41.

 

 

 

CONFIGURACIONS CABINA:

 

 

COTA

A

F

EG

X1

X2

AC*

FC*

PL*

DESCRIPCIÓ

Ample del buc

Fons del buc

Entre guies

Distància guia paret

Distància guia cabina

Ample cabina

Fons cabina

Pas lliure

TIPUS EMBARCAMENT 1

 

 

50 cm

10 cm

13 cm

A -27 cm

F -10 cm

A -35 cm

TIPUS EMBARCAMENT 2

 

 

50 cm

10 cm

13 cm

A -27 cm

F -10 cm

F -25 cm

PORTES SEMIAUTOMÀTIQUES

* El càlcul del pas lliure de porta dependrà, igual que l'ample i el fons cabina, de la ubicació del pistó al buc. Si el pistó està situat a la paret del fons el càlcul de AC, FC i PL s'invertirà.

Taula per calcular l'ample, el fons de cabina i el pas lliure disponible segons les mides del buc.

 

COTA

A

F

EG

X1

X2

AC

FC

PL1

PL2

DESCRIPCIÓ

Ample del buc

Fons del buc

Entre guies

Distància guia paret

Distància guia cabina

Ample cabina

Fons cabina

Pas lliure porta principal

Pas lliure porta secundària

 

 

50 cm

10 cm

13 cm

A -29 cm

F -31 cm

A -60 cm

 

Taula per calcular l'ample, el fons de cabina i el pas lliure disponible segons les mides del buc.

90º

 

 

50 cm

10 cm

13 cm

A -47 cm

F -31 cm

A -65 cm

F -70 cm

PORTES AUTOMÀTIQUES

180º

 

 

50 cm

10 cm

13 cm

A -29 cm

F -50 cm

A -60 cm

A -60 cm

VALOR

973 720 333

Polígon Industrial El Segre

C/ Josep Segura i Farrer, Parc 707 Nau 3

25191 Lleida

info@domoelevacion.com

© 2021 Domoelevación, S.L. Tots els drets reservats.

 

COTA

A

F

EG

X1

X2

AC*

FC*

PL*

DESCRIPCIÓ

Ample del buc

Fons del buc

Entre guies

Distància guia paret

Distància guia cabina

Ample cabina

Fons cabina

Pas lliure

TIPUS EMBARCAMENT 1

 

 

50 cm

10 cm

13 cm

A -27 cm

F -10 cm

A -35 cm

TIPUS EMBARCAMENT 2

 

 

50 cm

10 cm

13 cm

A -27 cm

F -10 cm

F -25 cm

PORTES SEMIAUTOMÀTIQUES

* El càlcul del pas lliure de porta dependrà, igual que l'ample i el fons cabina, de la ubicació del pistó al buc. Si el pistó està situat a la paret del fons el càlcul de AC, FC i PL s'invertirà.

Taula per calcular l'ample, el fons de cabina i el pas lliure disponible segons les mides del buc.

 

COTA

A

F

EG

X1

X2

AC

FC

PL1

PL2

DESCRIPCIÓ

Ample del buc

Fons del buc

Entre guies

Distància guia paret

Distància guia cabina

Ample cabina

Fons cabina

Pas lliure porta principal

Pas lliure porta secundària

 

 

50 cm

10 cm

13 cm

A -29 cm

F -31 cm

A -60 cm

 

90º

 

 

50 cm

10 cm

13 cm

A -47 cm

F -31 cm

A -65 cm

F -70 cm

PORTES AUTOMÀTIQUES

180º

 

 

50 cm

10 cm

13 cm

A -29 cm

F -50 cm

A -60 cm

A -60 cm

VALOR

Taula per calcular l'ample, el fons de cabina i el pas lliure disponible segons les mides del buc.

 

COTA

A

F

EG

X1

X2

AC*

FC*

PL*

DESCRIPCIÓ

Ample del buc

Fons del buc

Entre guies

Distància guia paret

Distància guia cabina

Ample cabina

Fons cabina

Pas lliure

TIPUS EMBARCAMENT 1

 

 

50 cm

10 cm

13 cm

A -27 cm

F -10 cm

A -35 cm

TIPUS EMBARCAMENT 2

 

 

50 cm

10 cm

13 cm

A -27 cm

F -10 cm

F -25 cm

PORTES SEMIAUTOMÀTIQUES

* El càlcul del pas lliure de porta dependrà, igual que l'ample i el fons cabina, de la ubicació del pistó al buc. Si el pistó està situat a la paret del fons el càlcul de AC, FC i PL s'invertirà.

Taula per calcular l'ample, el fons de cabina i el pas lliure disponible segons les mides del buc.

 

COTA

A

F

EG

X1

X2

AC

FC

PL1

PL2

DESCRIPCIÓ

Ample del buc

Fons del buc

Entre guies

Distància guia paret

Distància guia cabina

Ample cabina

Fons cabina

Pas lliure porta principal

Pas lliure porta secundària

 

 

50 cm

10 cm

13 cm

A -29 cm

F -31 cm

A -60 cm

 

90º

 

 

50 cm

10 cm

13 cm

A -47 cm

F -31 cm

A -65 cm

F -70 cm

PORTES AUTOMÀTIQUES

180º

 

 

50 cm

10 cm

13 cm

A -29 cm

F -50 cm

A -60 cm

A -60 cm

VALOR

Taula per calcular l'ample, el fons de cabina i el pas lliure disponible segons les mides del buc.

973 720 333

Polígon Industrial El Segre

C/ Josep Segura i Farrer, Parc 707 Nau 3

25191 Lleida

info@domoelevacion.com